دانلود فایل ها و درایور ها

نرم افزار مراکز تلفن سانترال پاناسونیک PBX

------------------------------------------------

برنامه های کاربردی:

 

نرم افزار CA Call Account برای چاپ کردن مکالمات مراکز  سری KX-TDE

نرم افزار Format SD Memory جهت فرمت حافظه مراکز تلفن سانترال سری TDE , TDA

فایل Communication Assistant نسخه سرور .ویندوز 32 بیت مخصوص مراکز TDE , NCP

فایل Communication Assistant نسخه سرور .ویندوز 64 بیت مخصوص مراکز TDE , NCP

فایل Communication Assistant نسخه کلاینت ورژن 4 .ویندوز 32 بیت مخصوص مراکز TDE , NCP

فایل Communication Assistant نسخه کلاینت ورژن 4 .ویندوز 64 بیت مخصوص مراکز TDE , NCP

-------------------------------------------------

 

 دانلود فایل های ارتقاء سیستم های سانترال سری TDE TDA NCP پاناسونیک

 

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDA100-200 ورژن 5

 فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDA100D ورژن 5.1

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDA200 ورژن 5.1

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDA600 ورژن 5

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDA600 ورژن 5.1

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDE100-200 ورژن 6

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDE100-200 ورژن 7.1

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDE100-200 ورژن 7.11

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDE100-200 ورژن 8

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDE600 ورژن 6

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDE600 ورژن 7

فایل PRIVATE  کپی اس دی تلفن سانترال TDE600 ورژن 8

فایل ارتقاء کارت آپشنال مراکز مدل KX-TDA0190

فایل ارتقاء ورژن برای کارت مدل KX-TDA0290

فایل ارتقاء ورژن برای کارت مدل KX-TDA6181

فایل ارتقاء ورژن کارت خط شهری مدل KX-TDA6178 به 3.4

فایل ارتقاء ورژن کارت خط شهری مدل KX-TDA6178 به ورژن 5

فایل ورژن 8 برای ارتقاء ورژن کارتهای KX-TDA 0172 - KX-TDA0171 - KX-TDA0170

نرم افزار تغییر ورژن KX-TDA0490 به ورژن 3

-----------------------------------------------

دانلود فایل های ارتقاء سیستم های سانترال سری TEM TES پاناسونیک

 

فایل ارتقاء تلفن سانترال TEM , TES ورژن 3.0.9

فایل ارتقاء تلفن سانترال TEM , TES ورژن 3.1.1

فایل ارتقاء تلفن سانترال TEM , TES ورژن 3.0.4

--------------------------------------------

دانلود فایل های مربوط به مراکز صندوق صوتی سانترال TVM

 

فایل برنامه خوشامدگویی با صدای آقا

فایل برنامه خوشامدگویی با صدای خانم

نرم افزار برنامه ریزی سیستم TVM

نرم افزار برنامه ریزی سیستم TVM ورژن 3.1

----------------------------------------------------

دانلود نرم افزار برنامه ریزی سیستم های سانترال سری TDE  TDA  NCP پاناسونیک

 

نرم افزار برنامه ریزی تلفن سانترال سری UPCMC v7.8.1.1_R14  TDE , TDA , NCP

نرم افزار برنامه ریزی تلفن سانترال سری UPCMC v7.8.1.1_R17  TDE , TDA , NCP

نرم افزار برنامه ریزی تلفن سانترال سری v3.0.0.1_R1 TEM , TES , TEA

------------------------------------------

نرم افزار برنامه ریزی تلفن سانترال سری UPCMC v7.8.2.1_R1  TDE , TDA , NCP قابلیت نصب بر روی ویندوز 10

--------------------------------------------

 نرم افزار Any Desk